02.02.2016

Обновление дистрибутиваОбновление дистрибутива Cubian до последней версии Debian на Allwinner A10/A20

sudo su
cat /etc/*release*
ntpdate-debian 
apt-get -y install debian-keyring 
apt-get update 
apt-get -y install debian-archive-keyring 
apt-get update 
apt-get install -y git
git clone https://opensourceclient@bitbucket.org/opensourceclient/prepare-cubian.git
./prepare-cubian/cubian_update-1.sh
./prepare-cubian/cubian_update-2.sh
./prepare-cubian/cubian_update-3.sh
cat /etc/*release*

Upgrade Ubuntu 12.10 (Linaro 13.04) to Ubuntu 13.10 (Linaro 14.01) and later to Ubuntu 14.04 LTS

Комментариев нет: